Nå kan ukrainske elever lære norsk ved hjelp av matematikk!

Et nyutviklet og heldigitalt læremiddel gjør det mulig for elever som har ukrainsk eller russisk som morsmål å lære seg norsk ved hjelp av matematikk. Læremiddelet er lagt opp slik at alle elever i klassen kan bruke samme innhold enten de snakker ukrainsk, russisk eller norsk. Elevene bytter sømløst mellom språkene ved å trykke på flagg i margen.
 
 

Med de heldigitale læremidlene Matematikk 1-4 og Matematikk 5-7 på norsk, ukrainsk og russisk får elevene:

  •         Tospråklig matematikkopplæring.
  •         Bruke morsmålet sitt aktivt i matematikkopplæringen.
  •         Mulighet til å delta i læringssamtaler.
  •         Arbeide systematisk med både matematikk- og språkopplæringen.
  •         Naturlig tale på ukrainsk og russisk.

Tilretteleggingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

PRØV SELV: MATEMATIKK 1 - Sammenlikne tall og MATEMATIKK 5 - Brøk

 

Tospråklig matematikkopplæring

Matematikk 1-4 og Matematikk 5-7 er heldigitale, interaktive og selvrettende læremidler som nå kommer på ukrainsk og russisk i tillegg til norsk. Læremidlene er svært visuelle slik at fagstoffet er intuitivt og lett å forstå.

Elevene bytter sømløst mellom norsk, ukrainsk og russisk ved å trykke på ønsket språk via flaggene i margen så ofte de ønsker. Morsmålet blir en ressurs som tas inn i opplæringen og gir elevene mulighet til å sammenligne sitt morsmål med norsk.

 

Inkluderende matematikk med klassekameratene

Læremidlene inneholder mange varierte oppgaver. Oppgavene er interaktive og egner seg til arbeid både alene og i grupper, med blant annet læringsfremmende spill hvor elevene må kommunisere for å løse oppgaven.

De ukrainske elevene jobber med det samme innholdet som sine klassekamerater, og bytter sømløst mellom språkene. Dette gjør at elevene deltar i læringsaktiviteter sammen med klassen og lærer seg raskere norsk i et inkluderende læringsmiljø. Kanskje gir dette de norske elevene mer muntlig øving i matematikk?

Arbeid systematisk med fag- og språkopplæringen

Fagopplæringen i Matematikk 1-4 og Matematikk 5-7 er systematisk oppbygd og arbeider grundig med begrepsinnlæring. Gjennom visuelle, interaktive oppgaver og umiddelbare tilbakemeldinger vil elevene hele tiden vite hva de mestrer og hva de trenger å øve mer på.

Enkel oppfølging med min.Kunnskaps læringsanalyse

Læreren får tilgang til alle elevenes svar via læringsanalysen. Læreren kan på denne måten se hvilket nivå eleven befinner seg på og enkelt følge opp med veiledningssamtaler. Læringsanalysen er språkuavhengig. Den er den samme for både norske og ukrainske elever.

Lyst til å prøve? 

Tilgang til demokapitlene får du nå på min.Kunnskap.no!

Trenger du prøvetilgang eller mer informasjon kontakt oss på kunnskap@kunnskap.no eller 22 95 80 80.

 

Relaterte produkter

Relaterte poster

Del dette innholdet

Legg til en kommentar

Follow us on Facebook