Engelsk for flerspråklige
Engelsk for flerspråklige

Engelsk for flerspråklige

Engelsk for begynnere passer for ungdom og voksne som trenger engelsk som en del av grunnskole eller videregående opplæring. Læremiddelet følger europeisk rammeverk for språkopplæring, og egner seg både for klasseromsundervisning og selvstendig arbeid.

Læremidlene fra Kunnskap.no har fokus på variasjon, undring, utforskning og samarbeid. Oppgavene er interaktive og gir umiddelbar tilbakemelding. Lærer kan enkelt differensiere og følge med på elevenes læring og progresjon.

Engelsk for begynnere finnes i to versjoner:

  • Engelsk for begynnere A1-A2
  • Engelsk for begynnere A1-A2 - engelsk, ukrainsk og russisk
Aktive filtre

Engelsk for begynnere A1-A2

Engelsk for begynnere A1-A2 er et læremiddel for ungdom og voksne som trenger å lære engelsk fra nybegynnernivå.   Ønsker du skoleavtale på Engelsk for begynnere? Kontakt oss på kunnskap@kunnskap.no

Mer
På lager

Engelsk for begynnere A1-A2 - engelsk, ukrainsk og russisk

Et tospråklig læremiddel i engelsk for ungdom og voksne.  Engelsk for begynnere A1-A2 - engelsk, ukrainsk og russisk er et læremiddel for ungdom og voksne som trenger å lære engelsk fra nybegynnernivå.   Læremiddelet er gratis for ukrainske elever/deltakere og deres lærere ut skoleåret 2024/2025. Fyll ut dette skjemaet for tilgang til ukrainske...

Mer
På lager

Follow us on Facebook