Kjøpsbetingelser

Registrering
Ved første gangs bestilling må du registrere deg som kunde hos Kunnskap.no. Vårt kunderegister er konfidensielt, og vi utleverer ikke opplysninger om kunder til andre.

Pris
CyberBook AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i nettbutikken. Lisenspriser er oppgitt eks. mva. og inkl. mva. Det er ikke merverdiavgift på bøker og permer. 

Faktura
Skoler som bestiller varer i nettbutikken får tilsendt faktura. Skoleavtaler/kommuneavtaler/fylkesavtaler løper automatisk hvert år med utgangspunkt i bestillingsdatoen med mindre det foreligger en skriftlig oppsigelse. Oppsigelsesfristen er tre måneder før automatisk fornyelse.

Privatkunder betaler kontant med kredittkort.

Skoleavtale/kommuneavtale/fylkesavtale
Med en skoleavtale/kommuneavtale/fylkesavtale får elever og lærere tilgang til læremidlet hjemme og på skolen. Lisensene fornyes automatisk hvert år med utgangspunkt i bestillingsdatoen med mindre det foreligger en skriftlig oppsigelse. Oppsigelsesfristen tre måneder før ny periode starter. Lisensene er knyttet til antall brukere og ikke enkeltpersoner. Dvs. at hvis elever slutter, kan andre elever overta lisensen i lisensperioden.

Årlig prisregulering:
Skole-/kommune-/fylkesavtaler kan årlig prisreguleres/justeres etter konsumprisindeksen

Levering
Ved lisensbestillinger sender Kunnskap.no et velkomstbrev med brukernavn og passord til e-postadressen som ble oppgitt i nettbutikken innen fem virkedager.

Bøker leveres med en sporbar «Dør til dør-pakke». Normal leveringstid er 3-5 virkedager. Det er kun mulig å bestille bøker for levering i Norge.

Lovregler
Kjøp hos CyberBook AS er omfattet av gjeldende regler for handel. Vi gjengir her en gjennomgang av sentrale rettigheter utarbeidet av Forbrukerombudet ang. forbrukerhandel på internett.

ANGRERETT - angrerettloven av 21.desember Nr.105 2000

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrerettskjemaet senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

REKLAMASJON - kjøpsloven av 13.mai Nr. 27 1988

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §§ 30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.

Follow us on Facebook