Slik vant jeg tid som matematikklærer

Praktisk matematikk er noe alle lærere vil gjøre, men som ofte kan være vanskelig å få til. Timetallet til faget er så lite og annerledesdagene så mange.MER TID: Artikkelforfatteren fikk mer tid med blant annet omvendt undervisning. 


«U
tforsking og problemløsing» og «Modellering og anvendelser» er to av kjerneelementene som kommer med Fagfornyelsen i matematikk. Kjerneelementene regnes som det viktigste innholdet, og det elevene må lære for å kunne mestre og bruke faget.” (Udir 2018)

Disse kjerneelementene er flotte utgangspunkt for praktisk undervisning i matematikk. Men hvordan? Alle faglærere ønsker at elevene skal kunne anvende fagene de jobber med i den virkelige verden, men havner dessverre ofte i tidsklemma.

Så animasjoner om funksjoner hjemme

Selv har jeg vunnet tid ved hjelp av omvendt undervisning. Omvendt undervisning er undervisningsformen der elevene jobber med nytt fagstoff hjemme, for så på skolen å jobbe med oppgaver av ulike slag, f.eks. praktisk matematikk.

Det å lage filmer som elevene skal se, har tidligere gjort omvendt undervisning krevende for oss lærere. Ikke nok med at vi skal planlegge spennende timer, vi skal også filme forklaringer. Det høres like attraktivt ut som krysse Finnmarksvidda i juli ikledd kun et tynt lag med honning!

Jeg ga elever på Vøyenenga skole i lekse å se ferdige animasjoner om funksjoner fra nettressursen Matematikk 8-10. I tillegg fikk de selvrettende  oppgaver som sjekket forståelsen.

Gikk rett ut av klasserommet og filmet hverandre

Elevene kom forberedt på skolen, og vi gikk rett ut av klasserommet fordi elevene skulle fremstille sammenhengen mellom avstand og tid for en elev som beveget seg i variabel fart som en situasjonsbeskrivelse, tabell og graf. De måtte filme eleven som beveget seg, for så å analysere filmen og laste den opp i appen til Kunnskap.no.

Kjerneelementer i praksis

I denne økten hadde elevene:

 a) brukt matematikk til å beskrive sammenhenger,

b) anvendt matematikk til å beskrive en praktisk situasjon,

c) utforsket hvordan en graf faktisk kan vise bevegelsen til en medelev,

d) hentet ut og analysert informasjon,

e) vært ute av klasserommet

Jeg hadde aldri rukket denne undervisningsøkten hvis jeg skulle brukt 30 minutter foran tavlen,der jeg kanskje bare hadde truffet rundt ⅓ av elevene. Dessuten slapp jeg gjennom de ferdige animasjonene å bruke planleggingstiden på å lage filmer til elevene. I stedet ble det tid til å planlegge god undervisning.

Forfatter: Jens Myklebost 

Del dette innholdet

Legg til en kommentar

Follow us on Facebook