Læremidler i norsk som andrespråk på ukrainsk og russisk!

Læremidler i norsk som andrespråk, matematikk og naturfag tilrettelagt for ukrainsk og russisk. Kunnskap.no har oversatt og tilrettelagt læremidler til ukrainsk og russisk for å møte flyktningsituasjonen.

NorskPluss Barn, Ungdom og A1-A2 er tilrettelagt for ukrainsk og russisk, for å sikre hurtig innføring i det norske språket. Læremidlene er svært interaktive og inneholder et stort antall varierte oppgaver som egner seg godt for både klasseromsundervisning og selvstudie. 

Tilretteleggingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

NorskPluss Barn

Elevene bytter sømløst mellom språk ved å trykke på flaggene. 

Læremidlene i norsk som andrespråk tilrettelegges med ukrainsk- og russisk oversetting. På denne måten kan ukrainske elever lære norsk hurtig. Teksten leses på norsk og elevene får opp ukrainsk oversetting ved å trykke på ukrainsk flagg.

NorskPluss Ungdom

 

I videoen over lærer elevene om Maria og svarer på spøsrmål til teksten. De lytter til teksten på norsk ved å klikke på setningen og bytter sømløst mellom språkene ved å trykke på flaggene. Deretter jobber elevene videre med mange interaktive og selvrettende oppgaver som hører til det de nettopp har lært. 

 

NorskPluss A1-A2

Grunnleggende opplæring i norsk som andrespråk for voksne kommer også med den samme tilretteleggingen på ukrainsk og russisk. 

Enkel oppfølging med Min.Kunnskaps læringsanalyse

Læreren får tilgang til alle elevenes svar via læringsanalysen. Læreren kan på måten se hvilket nivå eleven befinner seg på og enkelt følge opp med veiledningssamtaler. Læringsanalysen er språkuavhengig. Dette gjør det enkelt for læreren å følge opp sine nyankomne elever uavhengig av hvilket språk eleven har som morsmål.

Relaterte poster

Del dette innholdet

Legg til en kommentar

Follow us on Facebook