• Syklus 8-10 - skjermbilde
  • Syklus 8-10 - skjermbilde
  • Syklus 8-10 - skjermbilde
  • Syklus 8-10 - skjermbilde

Syklus 8-10

Syklus 8-10 er et interaktivt, digitalt læremiddel i naturfag.

Syklus består av korte fagtekster, filmer, animasjoner og varierte interaktive oppgaver med umiddelbar tilbakemelding.

Læremiddelet tar for seg kompetansemålene i LK20 på en motiverende, variert og visuell måte. 

Ønsker du skoleavtale på Syklus 8-10? Ta kontakt på kunnskap@kunnskap.no  

Målform
Type lisens
115 kr
Eksklusive MVA
Antall

Minstekvantum for dette produktet er 20.

 

Personvern

 

Kjøpsbetingelser

Beskrivelse

Syklus 8-10

I Syklus 8-10 får elevene utforske, undre seg og drøfte naturfaglige emner. Syklus består av korte fagtekster etterfulgt av visuell støtte i form av læringsfilmer eller animasjoner.

Gjennom hundrevis av varierte, interaktive oppgaver får elevene utforske og jobbe med fagstoffet. Oppgavene er selvrettende og gir elevene tilbakemeldinger i form av hint dersom de står fast.


Syklus 8-10 tar blant annet for seg temaene:

- Celler hos ulike organismer, deres oppbygning og funksjon

- Fotosyntese, celleånding og karbonkretsløpet

- Jordas utvikling og platetektonikk

- Evolusjon og utviklingen av biologisk mangfold

- Kroppens immunforsvar, vaksiner og folkehelse

- Nervesystemet, hormonsystemet og påvirkning av disse

- Stoffer og kjemiske reaksjoner

- Energi og bevaring av energi

Digitalt læremiddel i naturfag som erstatter lærebok med animasjoner og læringsanalyse

KONTAKT OSS FOR UTPRØVING 

Emne Kapittel Demo
Planter Fotosyntesen Prøv selv
Energi Energi Prøv selv
Kjemiske reaksjoner Reaksjoner med metaller Prøv selv
Mennesket som organisme Virus og vaksiner Prøv selvDifferensiering og oversikt over elevenes arbeid

Lærer kan differensiere og tildele oppgaver fra innholdet til den enkelte elev, til grupper eller til hele klasser. Læremiddelet gir lærer en oversikt over elevens arbeid, som gjør det enklere å følge opp den enkelte elev.

Inspirasjonsfilmer til spennende aktiviteter på YouTube-kanalen vår

Syklus 8-10 legger til rette for praktisk undervisning med filmer av aktivitetsforslag.
Her blir forsøk forklart, og satt inn i en faglig sammenheng, samtidig som risiko vurderes. 


Syklus 8-10 er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Produktdetaljer

Dataark

Varetype
Digital læremiddel (online)

Spesifikke referanser

isbn
9788293379751
8 andre produkter i samme kategori:

Matematikk 8-10

Matematikk 8, 9 og 10 for fagfornyelsen, er et digitalt læreverk som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte. Læremiddelet er strukturert etter kjerneelementer og kompetansemål og setter fokus på...

Mer
På lager

English Now!

English Now! fokuserer på kjerneelementet språklæring og kommunikasjon. Læremiddelet dekker de fleste kompetansemål i engelsk etter 10. trinn. Læremiddelet egner seg spesielt godt for elever som tjener på å ha en fast struktur i språkopplæringen. Læremiddelet dekker det europeiske rammeverket for språk fra A1-B2.  

Mer
På lager

Ordimellom 8-10

Ordimellom er et digitalt læremiddel i norsk og åpner for muligheter som går langt utover det den tradisjonelle norskboka gir. Læremiddelet er spesielt godt egnet for elever med lese- og skrivevansker på ungdomstrinnet.Elevene jobber systematisk med lese- og skrivestrategier, løser interaktive oppgaver og kan selv velge om de vil lese eller lytte til...

Mer
På lager

mSkills

mSkills er en omfattende lærebase i grammatikk- og vokabulartrening fra A1 til C1. Det kan brukes som oppslagsverk og oppgavebank for lærere og elever.

Mer
På lager

Matematikk: Diagnostiske oppgaver 5-10

Diagnostiske oppgaver 5-10 er utarbeidet av spesialpedagogene Ann-Beth Ødegård og Elisabeth Bade. De har lang fartstid i skolen og innenfor matematikk-faget, og har god erfaring om elevers misoppfatninger innen matematikk. Oppgavene inneholder typiske misoppfatninger som svaralternativ, slik at lærer eller ellev enkelt kan se hva det trengs å jobbe mer med. 

Mer
På lager

Tverrfaglig og praktisk 8-10

Nettbaserte læremidler for skoler som ønsker å jobbe mer tverrfaglig i tråd med Fagfornyelsen.  Pakken består av: Matematikk 8-10 Brettmatte (eget spes.ped-læremiddel) Ordimellom Syklus 8-10 mSkills Matematikk 1T

Mer
På lager

Matematikk 8-10 Grunnleggende regneferdigheter

Matematikk 8-10 Grunnleggende ferdigheter inneholder selvrettende oppgaver for repetisjon av grunnleggende ferdigheter i regning. Ressursen er tenkt som supplement til Matematikk 8-10.

Mer
På lager

BrettMatte

Brettmatte er et digitalt læremiddel i matematikk for ungdom og voksne. Læremidlet er godt egnet som tilleggsmateriell til Matematikk 8-10. Det passer for elever som behøver mengdetrening eller få styrket sin grunnleggende matematiske forståelse og regneferdigheter. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og bilder blir...

Mer
På lager

Follow us on Facebook