• Matematikk 8-10 - skoleavtale
  • Matematikk 8-10 - skoleavtale
  • Matematikk 8-10 - skoleavtale
  • Matematikk 8-10 - skoleavtale
  • Matematikk 8-10 - skoleavtale
  • Matematikk 8-10 - skoleavtale
  • Matematikk 8-10 - skoleavtale
  • Matematikk 8-10 - skoleavtale
  • Matematikk 8-10 - skoleavtale
  • Matematikk 8-10 - skoleavtale

Matematikk 8-10

Matematikk 8, 9 og 10 for fagfornyelsen, er et digitalt læreverk som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte. Læremiddelet er strukturert etter kjerneelementer og kompetansemål og setter fokus på dybdelæring.

Målform
Type lisens
120 kr
Eksklusive MVA
Antall

Minstekvantum for dette produktet er 20.

 

Personvern

 

Kjøpsbetingelser

Beskrivelse

Matematikk 8, 9 og 10 for fagfornyelsen, er et digitalt læreverk som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte. Læremiddelet er strukturert etter kjerneelementer og kompetansemål og setter fokus på dybdelæring.Gratis utprøving med elever 

Gjennom utforskning og bruk av dynamiske oppgaver der man kan endre parametere for å illustrere og tolke sammenhenger får elevene bruke ulike læringsstrategier. Matematikk 8-10 vektlegger forståelse av det matematiske språket gjennom mange oppgaver der algebra må anvendes i ulike emner. Elevene må utforske, resonnere og argumentere for egne løsninger, på den måten utvikles elevenes matematiske forståelse. Samtidig øver elevene på sin grunnkompetanse ved hjelp av oppgaver med god progresjon slik at de får øvd opp sine regneferdigheter.


Strukturert etter fagfornyelsen


Utforskende: 
I læremiddelet er Geogebra integrert. Dette innebærer blant annet at det er mange utforskende aktiviteter der elevene oppdager matematiske sammenhenger og får en dypere forståelse for emnet de arbeider med.


Praktisk: 
Læremiddelet kobler fagstoff nært opp til elevenes hverdag og erfaringer. Gjennom animasjoner og videoer får du tips til uteoppgaver som løses digitalt. Dette er oppgaver der elevene må opp fra stolen og ut i nærmiljøet og samle data og gjøre beregninger. Alle besvarelsene blir automatisk rettet i læremiddelet vårt. En slik oppgave kan for eksempel være: "Beregn diagonalen av fotballbanen ved bruk av Pytagoras læresetning" eller "Beregn farten til bilene som kjører forbi skolen".


Modulbasert: 
Med Matematikk 8-10 kan lærer plukke ut ut moduler og sette dem sammen etter eget ønske. Dette er veldig nyttig når klassen skal jobbe med et emne som krever mye forkunnskaper. Elever som er i matematikkvansker kan da få tilgang til modulene de trenger for å mestre emnet klassen skal jobbe med.


Blogg: Henter innhold på nye måter


Prøv selv

Emne Kapittel Demo
Algebra Hva er algebra? Prøv selv
Funksjoner Utforsk grafer til lineære funksjoner Prøv selv
Geometri Utforsk pytagoras' læresetning Prøv selv
Sannsynlighet Sannsynlighet i spill Prøv selv


Diagnostiske oppgaver: 
Innen emnene funksjoner, algebra, volum, areal, brøk og desimaltall er det egne oppgavemoduler som er designet for å hjelpe lærer å sjekke ut elevenes forståelse. Disse oppgavene kan hjelpe lærer med å avdekke misoppfatninger. Hvis elevene har mange misoppfatninger i matematikk vil det være nærmest umulig å gjøre store faglige fremskritt. Lærer får full innsikt i elevenes besvarelser og har også tilgang på en veileder om hvordan man kan arbeide med å fjerne slike misoppfatninger.


CAS øvingsoppgaver: 
matematikk 8, 9 og 10 finner du nå en egne moduler med CAS-oppgaver. Med CAS kan man blant annet forenkle algebrauttrykk, gjøre om formler, løse likninger og likningssett, derivere uttrykk og finne integraler. Elever som mestrer dette verktøyet kan blant annet løse likninger og uttrykk med flere variabler på en helt ny måte.


Metodisk trening på tekstoppgaver: 
For at elever skal kunne klare å skape mening i en matematisk tekst, må de ha kompetanse i å lese sammensatte tekster (Fredheim, Utdanningsforskning.no, 2014). I de nye matematikklæremidlene 8, 9 og 10 finner du egen modul med oppgaver der elevene får trene på å løse tekstoppgaver basert på Fredheims metode. 


Læringsanalyse: 
Gjennom læremiddelet får elev og lærer tilgang på en omfattende læringsanalyse som hjelper lærer med underveisvurdering. Filmer av praktiske aktiviteter til emnene inspirerer lærer til variert undervisning.

Fagfornyelsens krav til underveisvurdering blir enkelt med læringsanalyse med digitalt læremiddel i matematikk

Differensiering: Gjennom vår portal min.Kunnskap.no kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for lærer.

Praktiske aktiviteter: I Matematikk 8-10 får du som lærer tilgang til filmer med aktivitetsforslag som gjør undervisningen med variert og praktisk. Aktivitetene er enkle å gjennomføre og krever ikke mye utstyr. 


Appen mLibro sørger for at elevene kan jobbe offline på mobil, nettbrett og PC.


Matematikk 8, 9 og 10 har resultatrapporter som gir lærer et godt utgangspunkt for underveisvurdering. Rapportene kobles nå opp mot et nytt kraftig verktøy for læringsanalyse.


Medforfattere: Randi Aaseth, Tina Lilleby Westlie og Ole Flyum
Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Produktdetaljer

Dataark

Varetype
Digital læremiddel (online)

Spesifikke referanser

isbn
9788284140919
4 andre produkter i samme kategori:

Matematikk 8-10 Grunnleggende regneferdigheter

Matematikk 8-10 Grunnleggende ferdigheter inneholder selvrettende oppgaver for repetisjon av grunnleggende ferdigheter i regning. Ressursen er tenkt som supplement til Matematikk 8-10.

Mer
På lager

Matematikk: Diagnostiske oppgaver 5-10

Diagnostiske oppgaver 5-10 er utarbeidet av spesialpedagogene Ann-Beth Ødegård og Elisabeth Bade. De har lang fartstid i skolen og innenfor matematikk-faget, og har god erfaring om elevers misoppfatninger innen matematikk. Oppgavene inneholder typiske misoppfatninger som svaralternativ, slik at lærer eller ellev enkelt kan se hva det trengs å jobbe mer med. 

Mer
På lager

BrettMatte

Brettmatte er et digitalt læremiddel i matematikk for ungdom og voksne. Læremidlet er godt egnet som tilleggsmateriell til Matematikk 8-10. Det passer for elever som behøver mengdetrening eller få styrket sin grunnleggende matematiske forståelse og regneferdigheter. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og bilder blir...

Mer
På lager

Beslektede artikler

Follow us on Facebook