• English Now! - skjermbilder
  • English Now! - skjermbilder
  • English Now! - skjermbilder
  • English Now! - skjermbilder

English Now!

English Now! fokuserer på kjerneelementet språklæring og kommunikasjon. Læremiddelet dekker de fleste kompetansemål i engelsk etter 10. trinn. Læremiddelet egner seg spesielt godt for elever som tjener på å ha en fast struktur i språkopplæringen. Læremiddelet dekker det europeiske rammeverket for språk fra A1-B2.

 

Målform
Type lisens
109 kr
Eksklusive MVA
Antall

Minstekvantum for dette produktet er 20.

 

Personvern

 

Kjøpsbetingelser

Beskrivelse

English Now! er et heldigitalt læremiddel som dekker kjerneelementene språklæring og kommunikasjon. Læremiddelet egner seg spesielt godt for elever som trenger en fast struktur i språkopplæringen.

Læremiddelet tilbyr mye mer enn en gjennomsnittlig engelsk lærebok. Det er et grundig designet komplett og omfattende læremiddel i det mest oppdaterte digitale formatet, som kan brukes på datamaskiner eller iOS, Android og Windows mobile enheter.

PRØV SELV GRATIS UTPRØVING MED ELEVER


English now! er basert på kommunikativ språkundervisning og den leksikale tilnærmingen.
I den leksikale tilnærmingen fokuserer instruksjon på faste uttrykk som ofte forekommer i dialoger, som utgjør en større del av diskursen enn unike setninger.


Betydning formidles primært gjennom ordforråd, så det er fornuftig å først og fremst fokusere på ordforrådet. Med grammatikk elementer som har sin plass innenfor temaene, men mer i bakhånd.

Etter å ha fokusert på ordforråd, identifiseres relevante grammatiske punkter som oppstår i en bestemt sammenheng. For eksempel, når en på A1 nivå lærer å snakke om familier, må elevene først bli kjent med ordene for familiemedlemmer, men de må også mestre bruken av eiendomspronomen for å kunne si noe meningsfylt.

Hvert emne gir et utvalg av aktiviteter som demonstrerer og praktiserer grammatikkpunkt i den aktuelle konteksten. Videre tilbyr læremiddelet en ekstra grammatikk leksjon for hvert nivå, som gjør det mulig å referere til omfattende teori presentert på en grei måte.

Vi har lagt stor vekt på variert ungdommelig og voksenorientert innhold, samt oppgaver som tester lytte- og leseforståelsesferdigheter, samtidig som vi gjør opplevelsen enkel og underholdende. Selvfølgelig er innholdet forskjellig avhengig av nivået på språkkunnskaper:

A1: Elevene lærer interessante, kulturorienterte fakta om Storbritannia og britiske mennesker. Grunnleggende emner som familie, tid, mat, fritidsaktiviteter, jobb og ferie er vektlagt på A1-nivå. 

A2: Emner som fysisk utseende, klær, vær, steder, sykdommer og ulykker, sport og fritid er vektlagt i A2-modulen.  Hovedfokuset er på USA.


B1: På dette nivået kan elevene snakke om enkle livsbaserte situasjoner. Dette er et godt utgangspunkt for å lære mer avansert ordforråd. Modulen dekker mellommenneskelige tema som håp og drømmer, forskjeller og likheter, unnskyldninger og reiser.


B2: Dette nivået dekker fullt ut materialet på B2-nivå og er viet til mer avanserte engelskspråklige elever. Modulen dekker forskjellige emner som styrker og svakheter, angrer og konsekvenser, fortellinger og historier, instruksjonsmanualer, innsamling og presentasjon av data.

Modulene har tre typer kapitler:

Learn & Practice: Her introduseres tema for modulen.Det er fokus på kommunikasjon, vokabular og det å bruke språket aktivt. Grammatikken trekkes inn der den hører hjemme. F.eks. jobbes det med possessiver (my, your osv.) på A1 etter at familieord er introdusert.

Revise & Practice inneholder repetisjons- og mer utforskende oppgaver.

Survival English har autentisk eller nesten-autentisk innhold. Disse kapitlene kan man jobbe med uavhengig av den  gradvise progresjonen i vanskegrad vi har lagt opp til på hvert nivå.

Det er også tre ekstra typer leksjoner som vises etter fullført hver tredje del av kurset:

Recap: integrert radiospill for repetisjon,

Test: å bestemme kunnskapsnivå og spesifikk forberedelse mot TELC-tester,

Magazine: inspirerende og gir en unik innsikt i kulturelle aspekter.

 

English Now! Har også en innebygd opptaksapp for å spille inn og lytte til sin egen stemme og sjekke uttalen.


Prøv ut noen av kapitlene i English Now! 

Modul Kapittel Demo
A1 Great timing! Prøv selv
A2 Face and body       Prøv selv
A2 Dressed to kill                 Prøv selv 
B2 In the picture!                    Prøv selv

Etter fagfornyelsen

• English Now! har fokus på kjerneelementene språklæring og kommunikasjon.
• Læremidlet dekker de fleste kompetansemål i engelsk etter 10. trinn.
• English Now! egner seg også for elever i videregående som har behov for å jobbe systematisk med grunnleggende engelsk.
• Målgruppen er ungdom og voksne.


Avanserte rapporter for læreren
 

Hvert nivå er inndelt i moduler med oversiktlige kapitler på mellom 10 og 15 sider med interaktive oppgaver, illustrasjoner, tekster, animasjoner og rapporter som kan brukes i underveisvurdering.

DRESSED TO KILL: Elevene kan bruke English Now! på flere plattformer. Det gjør det enkelt for dem å ta med kurset uansett hvor de går. Kanskje bruker de storefri til å lære seg noen nye ord?  

Aktuelle temaer gjør English Now! relevant for elevene.
Du kan bruke English Now! på nettbrett, mobiltelefon og PC.

Produktdetaljer

Dataark

Varetype
Digital læremiddel (online)

Spesifikke referanser

isbn
978828414071
1 andre produkter i samme kategori:

mSkills

mSkills er en omfattende lærebase i grammatikk- og vokabulartrening fra A1 til C1. Det kan brukes som oppslagsverk og oppgavebank for lærere og elever.

Mer
På lager

Follow us on Facebook