Rask oppfølging med læringsanalysen

Mestringsfølelse gjennom umiddelbar tilbakemelding

Gi eleven mestringsfølelse gjennom umiddelbar tilbakemelding

Gjennom praktiske og visuelle oppgaver som eleven løser direkte i læremiddelet holder de bedre fokus gjennom hele læringsaktiviteten.

Eleven får umiddelbar tilbakemelding med grønne og røde markeringer rundt svarene. Eleven kan selv rette svarene og oppleve mestring uten å måtte vente på læreren.

Læremidlene åpner for ulike måter å tenke og svare på. I bildet under velger eleven selv hvilke deler av sirkelen som skal fargelegges for å få den riktige brøken.

Når alle oppgavene er løst riktig får eleven motiverende medaljer og animasjoner som både er visuelle og auditive. Alle svar lagres. 

Slipp det tidkrevende rettearbeidet!

Alle svar lagres og rettes automatisk og gir grunnlag for læringsanalysen. Læringsanalysen gir lærer og elev et meget godt grunnlag for læringsfremmende samtaler. Fremfor å bruke tid på å rette oppgaver, kan lærer bruke læringsanalysen til gode veilednings- og læringssamtaler.

Læringsanalysen inneholder tidsbesparende og læringsfremmende informasjon om elevens arbeid.

Læringsanalysen viser at eleven kontrollerer/sjekker svarene sine mye. 

Gi elevene bedre tilbakemeldinger

I eksempelet over ser vi at eleven har sjekket svaret sitt seks ganger. Dette kan bety at eleven er usikker selv om elevene ellers har lite feil. Hva som gjør at en elev har stort behov for å kontrollere kan ha mange årsaker, men lærer kan stille spørsmål som:

Hvorfor stoler ikke eleven på seg selv? 

Er oppgavene for vanskelige for eleven?

Trenger eleven ekstra veiledning i temaet?

Gi elevene bedre tilbakemeldinger

Gi elevene tilpassede oppgaver

Læringsanalysen er et godt grunnlag til å gi differensierte oppgaver til elevene. På denne måten kan elever i samme klasse både strekke seg etter vanskeligere oppgaver og jobbe med enklere oppgaver, uten at det blir stigmatiserende.

Få mer tid i klasserommet.

Den automatiske rettingen gjør at læreren bruker mindre tid til retting og får mer tid til læringsfremmende veiledning i klasserommet. 

Læringsanalyse fra Kunnskap.no – Et verktøy til lærere som vil gi elevene sine læringsfremmende vurdering. 

Trenger du prøvetilgang eller mer informasjon kan du du kontakte Kunnskap.no på kunnskap@kunnskap.no eller 22 95 80 80

Del dette innholdet

Legg til en kommentar

Follow us on Facebook