• ABC 1-4
  • ABC 1-4
  • ABC 1-4
  • ABC 1-4

ABC 1-4

ABC 1-4 er et læremiddel for å jobbe med bokstavlære og fonologisk bevissthet. Ved å bruke læremiddelet gjennom vår portal min.Kunnskap, får læreren et verktøy i hverdagen når elevene skal jobbe selvstendig hjemme og på skolen.

Målform
Type lisens
4 850 kr
Eksklusive MVA
Antall

 

Personvern

 

Kjøpsbetingelser

Beskrivelse

Hvordan motivere elever til arbeid med språk uansett faglig nivå? Hva gjør vi med elever som ikke har knekt lesekoden? Og hva med de som sliter med uttale? Kanskje har elevene vansker med å finne det rette ordet. Uttalen er feil. Grammatikken er ikke riktig. 

Hvor begynner du som lærer når du skal veilede dem? Gi dem motivasjon?

alfa_4x3_ipad_01_640px.jpg

TALENDE TASTATUR: Etter hvert som elevene skriver inn bokstaver, blir hver bokstav lest høyt. 


Etter fagfornyelsen

• Leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord
• Trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving
• Skrive tekster for hånd og med tastatur
• Lage tekster som kombinerer skrift med bilder

ABC 1-4 har

fokus på fonologisk bevissthet og gjenkjenning av ord:

• Gjenkjenning av lyder
• Gjenkjenning av lyder i ord
• 
Sammentrekning av lyder til ord
• Øvelser med korte og lange vokaler
• 
Skriveregler for ikke lydrette ord
• 
Arbeid med fonologisk bevissthet
• 
Selvrettende oppgaver
• For nettbrett og pc
• 
Bokmåls- og nynorskversjon

ARBEIDSARK: Læremidlet består av en rekke utskriftsvennlige arbeidsark. Skriv ut og la elevene fylle ut og trene seg på ord og bokstaver.

Prøv utvalgte kapitler

MODUL KAPITTEL PRØV SELV
Bokstaver Alfabetet: Ss Prøv selv
Bokstaver Alfabetet: Aa Prøv selv
Bokstaver Alfabetet: Mm Prøv selv
Bokstaver Alfabetet: Oo Prøv selv


Alfabetisering

Modulen NorskPluss Alfa har følgende bokstavprogram

SAMOTENILRDUFKÅPGHÆBØJYVCWQXZ

Det er spesielt viktig at elevene lærer S, A, M og O i denne rekkefølgen fordi de første bokstavene bygger på hverandre i kjennskap og progresjon. Ellers trenger man ikke å følge bokstavprogrammet slavisk.

Elevene jobber mye og variert med de samme ordene og setningene, i nettressursen, i STL+-oppgaver og på arbeidsark for at lese-, lytte- og skriveferdighetene skal automatiseres. Arbeidet med disse ferdighetene i NorskPluss Alfa bør foregå parallelt med trening i muntlig norsk.

norskpluss_alfa_ipad-skjermbilde_001_400


Elevene kan bruke ABC 1-4 på nettbrett og PC. Det gjør det enkelt for dem å ta med kurset uansett hvor de er. 

I modulen Språkstien finner du disse temaene: 

•  rimord
•  setninger
•  stavelser
•  sammensatte ord
•  korte og lange ord
•  bokstavlyder

Prøv utvalgte kapitler

MODUL KAPITTEL PRØV SELV
Bokstavlyder Stjerne Prøv selv
Sammensatte ord Sol Prøv selv
Stavelser Planet Prøv selv
Rimord Spill Prøv selvOppgavene er på fire nivå

•  Stjerne - elevene kombiner lyd og bilde (enklest)

•  Sol - elevene kombiner lyd, bilde og tekst

•  Måne - elevene kombiner lyd, bilde og tekst

•  Planet - elevene kombiner lyd og tekst (mest krevende)

I de enkle oppgavene stimuleres elevenes evne til å skjelne lyder. Etter hvert skriver elevene ord og setninger. Språkstien passer både for elever som har knekt og ikke har knekt lesekoden

sprakstien_ipad_640px.jpg

Produktdetaljer

Dataark

Varetype
Digital læremiddel (online)
2 andre produkter i samme kategori:

Språkstien 1-2

Språkstien er et nettbasert læremiddel i forberedende lese- og skriveopplæring for 1. og 2. trinn med språkstimulerende oppgaver. Oppgavene hjelper elevene med å se sammenhengen mellom lyd og bokstav. 

Mer
På lager

NorskPluss Alfa

NorskPluss Alfa er et nettbasert læremiddel for innvandrere som skal lære seg å lese og skrive på norsk.  Her finner du lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav, i tillegg til kapitler om vokalene, korte og lange vokaler, og diftongene.  Hovedkomponenten er en omfattende nettressurs, og utskrivbare arbeidsark som supplerer oppgavene i denne. Arkene...

Mer
På lager

Follow us on Facebook