Syklus 8-10 norsk, ukrainsk og russisk

Et tospråklig læremiddel i naturfag for 8.-10. trinn. 

Syklus 8-10 på norsk, ukrainsk og russisk er et interaktivt, digitalt læremiddel i naturfag.

Syklus består av korte fagtekster, filmer, animasjoner og varierte interaktive oppgaver med umiddelbar tilbakemelding.

Læremiddelet tar for seg kompetansemålene i LK20 på en motiverende, variert og visuell måte. 

Læremiddelet er gratis for ukrainske elever og deres lærere ut skoleåret 2024/2025.

Det tilkommer en installasjonskostnad for skoler på 200,-. Denne kommer frem som frakt i bestillingen.  

Målform
Type lisens
0 kr
Eksklusive MVA
Antall

 

Personvern

 

Kjøpsbetingelser

Beskrivelse

Syklus 8-10 - norsk, ukrainsk og russisk

I Syklus 8-10 får elevene utforske, undre seg og drøfte naturfaglige emner. Syklus består av korte fagtekster etterfulgt av visuell støtte i form av læringsfilmer eller animasjoner.

Gjennom hundrevis av varierte, interaktive oppgaver får elevene utforske og jobbe med fagstoffet. Oppgavene er selvrettende og gir elevene tilbakemeldinger i form av hint dersom de står fast.

Syklus 8-10 tar blant annet for seg temaene:

- Celler hos ulike organismer, deres oppbygning og funksjon

- Fotosyntese, celleånding og karbonkretsløpet

- Jordas utvikling og platetektonikk

- Evolusjon og utviklingen av biologisk mangfold

- Kroppens immunforsvar, vaksiner og folkehelse

- Nervesystemet, hormonsystemet og påvirkning av disse

- Stoffer og kjemiske reaksjoner

- Energi og bevaring av energi

    planter ukr med magnify.pngDifferensiering og oversikt over elevenes arbeid

Lærer kan differensiere og tildele oppgaver fra innholdet til den enkelte elev, til grupper eller til hele klasser. Læremiddelet gir lærer en oversikt over elevens arbeid, som gjør det enklere å følge opp den enkelte elev.

Norsk, ukrainsk og russisk i samme læremiddel

Læremidlet er oversatt til ukrainsk og russisk. Elevene kan enkelt veksle mellom norsk, ukrainsk og russisk i ett og samme læremiddel. Den tospråklige fagopplæringen sikrer faglig progresjon samtidig som elevene lærer norsk.

Syklus 5-7 inneholder mange varierte oppgaver. Gjennom språktilpasningen kan norske og ukrainske elever enkelt samarbeide og utforske naturfaget sammen. Dette gjør inkluderingen enklere og styrker språkinnlæringen.


Se video fra læremiddelet her:
Inspirasjonsfilmer til spennende aktiviteter på YouTube-kanalen vår

Syklus 8-10 legger til rette for praktisk undervisning med filmer av aktivitetsforslag. Her blir forsøk forklart, og satt inn i en faglig sammenheng, samtidig som risiko vurderes. 

Produktdetaljer

Dataark

Varetype
Digital læremiddel (online)
1 andre produkter i samme kategori:

Syklus 5-7 norsk, ukrainsk og russisk

Et tospråklig læremiddel i naturfag for 5.-7. trinn. Syklus 5-7 på norsk, ukrainsk og russisk er et tospråklig interaktivt, digitalt læremiddel i naturfag. Syklus består av korte fagtekster, filmer, animasjoner og varierte interaktive oppgaver med umiddelbar tilbakemelding. Læremiddelet tar for seg kompetansemålene i LK20 på en motiverende, variert og...

Mer
På lager

Follow us on Facebook