Jeg ønsker gratis tilgang til engelsk for begynnere for ukrainske elever og tilhørende lærere.

Engelsk_for_begynnere_ukr

Ressursen er gratis ut skoleåret 2024/2025 for ukrainske elever og deres lærere. 

Dersom dere ønsker å brukeEngelsk for begynnere for øvrige elever gir vi dere gjerne et godt pristilbud på dette.

Engelsk for begynnere er et nettbasert kurs på A1-A2 nivå for voksne og ungdom som ikke har lært seg engelsk tidligere. Voksne og ungdom som trenger engelsk som en del av grunnskole eller videregående opplæring, vil få en god start med dette kurset.

Engelsk for begynnere består av 12 moduler med ulike temaer og til sammen 33 kapitler. Det inneholder tekster med ordforklaringer og lyd, en rekke interaktive oppgaver samt skriveoppgaver. Grammatikken blir forklart og øvd på en enkel måte med gradvis progresjon og utvidelse av ordforrådet.

Nettressursen lagrer alle svar og resultat. Elevrapportene gir rask og god oversikt over elevenes nivå og innsats.

Follow us on Facebook