min.kunnskap.no er læringsplattformen der læremidlene til Kunnskap.no er samlet.Læremidler fra Kunnskap.no er: 

Digitale - Interaktive - Selvrettende - Visuelle Portalen brukes i dag av mange kommuner og skoler.

Innlogging

Du får tilgang til læringsportalen både med og uten Feide-innlogging.

Dersom dere har elever som ikke kan benytte Feide, er vi behjelpelig med oppsett av brukere slik at elevene kan følges opp.

Oppgavetildeling 

Oppgavetildelingen på min.Kunnskap gir læreren mulighet til å opprette og tildele oppgaver til enkeltelever, grupper eller hele klasser. 

Gjennom ulike variabler tilpasses oppgaven enkelt til eleven eller gruppen.

Læringsrapporter

Svarene til elevene lagres automatisk, og resulterer i en læringsrapport som er tilgjengelig for elev og lærer. 

Læringsrapporten gir oversikt over fremdriften i elevens arbeid, som for eksempel antall feil og tiden de har brukt. 

Klasseoversikten gir lærer en oversikt over det store bildet, og en indikasjon på hva klassen jevnt over mestrer og hva det må jobbes mer med på klassenivå.

Follow us on Facebook