Læremidler i norsk som andrespråk og matematikk tilrettelegges på ukrainsk og russisk språk. Kunnskap oversetter og tilrettelegger læremidler til ukrainsk og russisk for å møte flyktningsituasjonen. Prosjektet er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Læremidler i norsk som andrespråk tilpasset ukrainsk og russisk språk

NorskPluss - 

Læremidlene i norsk som andrespråk tilrettelegges med ukrainsk- og russisk oversetting. På denne måten kan ukrainske elever lære norsk hurtig. Teksten leses på norsk og elevene får opp ukrainsk oversetting ved å trykke på ukrainsk flagg.

Elevene lytter til teksten på norsk ved å klikke på setningen. 

Nå kan elevene laste opp lyd- og tekstfil som svar

Eleven kan lese inn svarene på muntlige oppgaver med den innebygde opptakeren. Ved å trykke SEND blir opptaket tilgjengelig i læreres innboks. 

Elevene kan sende inn svar på skriveoppgaver som et vedlagt dokument. 

Matematikk 1-4 og Matematikk 5-7

Med de heldigitale læremidlene Matematikk 1-4 og Matematikk 5-7 på norsk, ukrainsk og russisk får elevene: 

  • Tospråklig matematikkopplæring
  • Bruke morsmålet sitt aktivt i matematikkopplæringen
  • Mulighet til å delta i læringssamtaler
  • Arbeide systematisk med både matematikk- og språkopplæringen
  • Naturlig tale på ukrainsk og russisk

Tospråklig matematikkopplæring

Matematikk 1-4 og Matematikk 5-7 er heldigitale, interaktive og selvrettende læremidler som nå kommer på ukrainsk og russisk i tillegg til norsk. Læremidlene er svært visuelle slik at fagstoffet er intuitivt og lett å forstå.

Elevene bytter sømløst mellom norsk, ukrainsk og russisk ved å trykke på ønsket språk via flaggene i margen så ofte de ønsker. Morsmålet blir en ressurs som tas inn i opplæringen og gir elevene mulighet til å sammenligne sitt morsmål med norsk.

Inkluderende matematikk med klassekameratene

Læremidlene inneholder mange varierte oppgaver. Oppgavene er interaktive og egner seg til arbeid både alene og i grupper, med blant annet læringsfremmende spill hvor elevene må kommunisere for å løse oppgaven.

De ukrainske elevene jobber med det samme innholdet som sine klassekamerater, og bytter sømløst mellom språkene. Dette gjør at elevene deltar i læringsaktiviteter sammen med klassen og lærer seg raskere norsk i et inkluderende læringsmiljø. Kanskje gir dette de norske elevene mer muntlig øving i matematikk?

Arbeid systematisk med fag- og språkopplæringen

Fagopplæringen i Matematikk 1-4 og Matematikk 5-7 er systematisk oppbygd og arbeider grundig med begrepsinnlæring. Gjennom visuelle, interaktive oppgaver og umiddelbare tilbakemeldinger vil elevene hele tiden vite hva de mestrer og hva de trenger å øve mer på.

Enkel oppfølging med Min.Kunnskaps læringsanalyse

Læreren får tilgang til alle elevenes svar via læringsanalysen. Læreren kan på denne måten se hvilket nivå eleven befinner seg på og enkelt følge opp med veiledningssamtaler. Læringsanalysen er språkuavhengig. Den er den samme for både norske og ukrainske elever.

Follow us on Facebook