Klasseavtale 30 elever, årlig lisens

Med en "klasseavtale 30 elever, årlig lisens" får en klasse med inntil 30 elever tilgang til nettressursene (lærerne får tilgang i tillegg) både på skolen og hjemme. Avtalen løper automatisk hvert år med utgangspunkt i bestillings-dato, med mindre det foreligger en skriftligkk oppsigelse. Oppsigelsesfristen er en måned før automatisk fornyelse. Tilgang til læremiddelet får du på min.

Follow us on Facebook