Uttale fra dag en

- Kategorier: Norsk som andrespråk

Jeg innrømmer det gjerne. Uttaleundervisning var lenge min dårlige samvittighet i klasserommet. De fleste andre områder; ordlære, grammatikk, skrivetrening, alt var ryddig plassert i kompetansemålene og dermed i mine undervisningsplaner, men lydinnlæring og uttaletrening kom alltid langt bak i leksa.

KORT ELLER LANG A? Systematisk arbeid med uttale- og lyttetrening påvirker også elevenes rettskriving. 

Mange andrespråklige elever er flinke til å gjøre seg forstått, selv med feil i uttalen, og vi tenker derfor at uttalen “kommer av seg selv” med tiden. Men det er spesielt to grunner til å prioritere uttaleundervisningen. Den ene er faren for fossilisering. Språkfeil som ikke blir korrigert har en tendens til å bli værende hos andrespråksinnlæreren. Noen kan til og med begynne å gjøre nye feil dersom uttaletreningen ikke holdes ved like. Det andre er status. Ja, for det er bevist at vi nedvurderer andrespråklige som har mangelfullt språk og feil uttale. Det er ikke til å stikke under en stol at det å ha kontroll på språket kan gi både akademisk og sosial status. Derfor er det viktig å legge inn uttaletrening og lydlære som et eget punkt i undervisningen. 

NorskPluss Lydlære

Her i Kunnskap.no har vi laget en egen nettressurs med uttale- og lyttetrening, NorskPluss Lydlære. Kurset passer både for nybegynnere og viderekomne. I mine klasser har jeg lagt inn en økt med uttaletrening og lydlære i begynnelsen av timen. Det kan være lurt å dele undervisningen inn i temaer, som for eksempel lange og korte vokaler, uttale av lydene skj - sj og kj - ki, myke og harde konsonanter (plosiver), vokaler og diftonger, og minimale ordpar. Opplegget er en integrert del av nye NorskPluss Ungdom og VGS for Fagfornyelsen

Alle de andrespråklige digitale læremidlene hos Kunnskap.no er også utstyrt med lydfil hvor man får teksten lest høyt. Slik får elevene øvd på både ordbildet og hvordan ordet høres ut.  

Andre nyttige ressurser

Forskermiljøet på NTNU har laget en egen uttaleapp, Norwegian Pronunciation, som kan lastes ned gratis. Der kan man velge mellom 77 morsmål som utgangspunkt, slik at uttaletreningen blir tilpasset brukerens eget morsmål. Elever fra for eksempel Vietnam og Thailand, har helt andre utfordringer når det gjelder uttale enn elever fra arabisktalende land. Fremmedspråksenteret har laget et muntlig undervisningshefte som er en verktøykasse for engelsk- og fremmedspråkslærere, men som med fordel kan brukes av norsk som andrespråkslærere. Her er det mange gode tips til øvelser i lytting, muntlig produksjon og muntlig samhandling.

________

Innlegget er skrevet av Helene Winsents. Hun har lang erfaring som lærer i norsk som andrespråk i videregående. I tillegg er hun medforfatter av NorskPluss Kort botid. Helene Winsents jobber nå på Nygård skole i Bergen.

Del dette innholdet

Legg til en kommentar

Follow us on Facebook