Nyheter i Matematikk 8, 9 og 10

- Kategorier: Matematikk

CAS-oppgaver med integrert GeoGebra.

matematikk 8, 9 og 10 finner du nå en egne moduler med CAS-oppgaver. Med CAS kan man blant annet forenkle algebrauttrykk, gjøre om formler, løse likninger og likningssett, derivere uttrykk og finne integraler. Elever som mestrer dette verktøyet kan blant annet løse likninger og uttrykk med flere variabler på en helt ny måte.

Husk at CAS er et digitalt hjelpemiddel som elevene kan bruke på eksamen.

Videoen viser en liten smakebit fra noe av CAS-innholdet.

Du finner blant annet kapitler med bruk av:

  • CAS til faktorisering og brøk
  • CAS i potensregning
  • CAS til å løse algebraoppgaver
  • CAS til likninger med en eller flere ukjente
  • CAS til omgjøring av formler
  • CAS i geometri 
  • CAS til utregning av funksjonsuttrykk

    CAS-modul til slutt i læremiddelet

Diagnostiske oppgaver i algebra og likninger.

Diagnostiske oppgaver hjelper deg som lærer å sjekke ut elevenes forståelse innen algebra og likninger.

Du finner de diagnostiske oppgavene i læremiddelet Matematikk 8, samlet som en egen modul.

Resultatoversikten gir elevene en fin oversikt og tilbakemelding.

Lærer får detaljert oversikt over elevens resultat. Lærer kan bruke dette til å oppdage misoppfatninger og til videre oppfølging av eleven.

Metodisk trening på å løse tekstoppgaver.

For at elever skal kunne klare å skape mening i en matematisk tekst, må de ha kompetanse i å lese sammensatte tekster (Fredheim, Utdanningsforskning.no, 2014). I de nye matematikklæremidlene 8, 9 og 10 finner du egen modul med oppgaver der elevene får trene på å løse tekstoppgaver basert på Fredhe

Du kan her lese mer om Fredheims metode i artikkelen fra Utdanningsforskning.no (2014).

Du finner oppgavene som en egen modul i matematikk 8, 9 og 10.

Del dette innholdet

Legg til en kommentar

Follow us on Facebook