NorskPluss Alfa - no på nynorsk

NorskPluss Alfa er eit nytt nettbasert læremiddel for barn, ungdom og vaksne innvandrarar som skal lære seg å lese og skrive på norsk. Det er mange lese-, lytte- og skriveøvingar til kvar bokstav.

NorskPluss Alfa i Sogndal

NETTRESSURSEN GIR GOD AUDIOVISUELL STØTTE: Nettressursen gir lyd-og bildestøtte og inneheld mellom anna oppgåver i "skrive seg til lesing". Bilde frå Norskopplæringa i Sogndal.

  • Systematisk bokstavtrening
  • Lydering og heilordslesing
  • Omfattande lyd- og bildestøtte
  • Skrifttype ”Skoleskrift”, digitalt og på arbeidsark
  • Eigne STL+-oppgåver med alle ord og setningar som blir presenterte

Elevane jobbar mykje og variert med dei same orda og setningane, i nettressursen, i STL+-oppgåver og på arbeidsark for at lese-, lytte- og skriveferdigheitane skal automatiserast. Arbeidet med desse ferdigheitane i NorskPluss Alfa bør skje parallelt med trening i munnleg norsk. 

Les meir og Prøv sjølv Sjå video

PÅ DATA OG PAPIR: Hovudkomponenten er ein omfattande nettresurs for nettbrett og pc. Utskrivbare arbeidsark supplerer oppgåvene i nettressursen. 

Forfattarar: Eli Karin Tjørhom og Anne Marie Eiby

NorskPluss Alfa er utvikla av Kunnskap.no med støtte frå Utdanningsdirektoratet. Grunnskolar og videregåande skolar kan få støtte til innkjøp gjennom Den teknologiske skolesekken

Del dette innholdet

Legg til en kommentar

Follow us on Facebook