Læremidler skolen kan få støtte til

Kunnskap.no tilbyr en rekke læremidler som skolen kan få støtte til gjennom den teknologiske skolesekken. Kommuner og fylkeskommuner søker på vegne av skolene.

Utlysningen ble publisert 2. mai med søknadsfrist 1. juli. Tilskuddsordningen gjelder for grunnskoler og videregående skoler og krever egenandel fra tilskuddsmottakerne. Det gis i år inntil 95 kr i støtte til innkjøp av læremidler per elev. 

Målet er å bidra til at elever og lærere får tilgang til et mangfold av digitale læremidler av høy kvalitet. Du kan lese mer om ordningen her https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/den-teknologiske-skolesekken/tilskudd-for-kjop-av-digitale-laremidler/

Læremidlene i listen nedenfor fra Kunnskap.no dekker hele eller deler av kompetansemålene i Fagfornyelsen. Flere læremidler kommer i løpet av 2019: 

1. trinn

Matematikk: Jeg kan regne 1

Norsk: Språkstien

Engelsk: Friends 1

2. trinn

Matematikk: Jeg kan regne 2

Norsk: Språkstien

Engelsk: Friends 2

3. trinn

Matematikk: Jeg kan regne 3

Engelsk: Friends 3

4. trinn

Matematikk: Jeg kan regne 4

Engelsk: Friends 4

5. trinn

Engelsk: Friends 5

Matematikk 5-7 (kommer)

Grunnleggende norsk: NorskPluss Ungdom

Grunnleggende norsk: NorskPluss Alfa (bokmålsversjon klar, nynorskversjon kommer i juli 2019)

6. trinn

Engelsk: Friends 6

Matematikk 5-7 (kommer)

Grunnleggende norsk: NorskPluss Ungdom

Grunnleggende norsk: NorskPluss Alfa (bokmålsversjon klar, nynorskversjon kommer i juli 2019)

7. trinn

Grunnleggende norsk: NorskPluss Ungdom

Matematikk 5-7 (kommer)

Grunnleggende norsk: NorskPluss Alfa (bokmålsversjon klar, nynorskversjon kommer i juli 2019)

8. trinn

Grunnleggende norsk: NorskPluss Ungdom

Norsk: Ordimellom 8-10

Norsk: Ordimellom 8-10: Å lese er å forstå (kommer)

Norsk: Ordimellom 8-10: Skriving for mange formål (kommer)

Matematikk 8-10 (kommer)

Matematikk 8-10 Tall (kommer)

Matematikk 8-10 Algebra (kommer)

Matematikk 8-10 Funksjoner (kommer)

Matematikk 8-10 Geometri (kommer)

Matematikk 8-10 Statistikk (kommer)

Naturfag 8-10 (kommer)

BrettMatte (kommer)

Grunnleggende norsk: NorskPluss Alfa (bokmålsversjon klar, nynorskversjon kommer i juli 2019)

9. trinn

Grunnleggende norsk: NorskPluss Ungdom

Norsk: Ordimellom 8-10

Norsk: Ordimellom 8-10: Å lese er å forstå (kommer)

Norsk: Ordimellom 8-10: Skriving for mange formål (kommer)

Matematikk 8-10 (kommer)

Matematikk 8-10 Tall (kommer)

Matematikk 8-10 Algebra (kommer)

Matematikk 8-10 Funksjoner (kommer)

Matematikk 8-10 Geometri (kommer)

Matematikk 8-10 Statistikk (kommer)

Naturfag 8-10 (kommer)

BrettMatte (kommer)

Grunnleggende norsk: NorskPluss Alfa (bokmålsversjon klar, nynorskversjon kommer i juli 2019)

10. trinn

Grunnleggende norsk: NorskPluss Ungdom

Norsk: Ordimellom 8-10

Norsk: Ordimellom 8-10: Å lese er å forstå (kommer)

Norsk: Ordimellom 8-10: Skriving for mange formål (kommer)

Matematikk 8-10 (kommer)

Matematikk 8-10 Tall (kommer)

Matematikk 8-10 Algebra (kommer)

Matematikk 8-10 Funksjoner (kommer)

Matematikk 8-10 Geometri (kommer)

Matematikk 8-10 Statistikk (kommer)

Naturfag 8-10 (kommer)

BrettMatte (kommer)

Grunnleggende norsk: NorskPluss Alfa (bokmålsversjon klar, nynorskversjon kommer i juli 2019)

Videregående

Grunnleggende norsk: NorskPluss VGS

Norsk for elever med kort botid: NorskPluss Kort botid

Matematikk 1T (kommer)

Matematikk 1P (kommer)

Del dette innholdet

Legg til en kommentar

Follow us on Facebook