Lær klokka med varierte oppgaver

- Kategorier: Matematikk , Spesialpedagogikk

Høsten 2021 kunne NRK melde at flere elever synes det er vanskelig å lære og forstå den analoge klokka, og forstå sammenhengen mellom analog og digital klokke.

Med "Tid og målinger" i Matematikk 5 - Fagfornyelsen møter elevene på varierte, visuelle og interaktive oppgaver som hjelper dem med å mestre tid og klokka.

klokka1

Når elevene jobber med «Tid og målinger» får de:

  • Utforske klokka og se sammenhengen mellom analoge og digitale klokkeslett.

  • Arbeide med begreper knyttet til døgnet.

  • Trene på å regne med tid med tallrekkefølger.

  • Gjøre om fra muntlige/skriftlige klokkeslett til digitale klokkeslett.

  • Mange og varierte oppgaver i å regne med tid, inkludert tabeller og tekstoppgaver. 

  • Arbeide med enheter for tid.

  • Rask respons på det de gjør.

klokka2

klokka3

Matematikk 5-7 Fagfornyelsen

«Tid og målinger» er en del av læremiddelet Matematikk 5-7 Fagfornyelsen. Læremiddelet er utviklet for fagfornyelsen, og vektlegger dybdelæring.

Matematikk 5-7 Fagfornyelsen gir en grobunn for morsom og utforskende matematikkundervisning.

Læremiddelet inneholder konkretiserende oppgaver, utforskende læringssituasjoner, visuelle representasjoner, ulike veier til svaret, forskjellige oppgavetyper, stort fokus på kreativ resonnering og beskrivende resultatoversikter.

klokka4

Differensiering

Gjennom vår portal min.Kunnskap.no kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for lærer.

Veiledende tilbakemeldinger

Alle oppgaver er selvrettende og gir elevene veiledende tilbakemeldinger når de svarer feil. Umiddelbar tilbakemelding på om noe er forstått motiverer elevene til å fortsette arbeidet, og frigir tid til lærer i klasserommet til å ha lengre samtaler med enkeltelever.

Detaljerte elevrapporter

Matematikk 5-7 tar vare på elevenes svar. Lærere kan ta ut elevrapporter som gir informasjon om hvor lenge elevene har jobbet med læremidlet, oppgaver som er løst og faglige styrker og svakheter. Bruk rapportene som utgangspunkt for elevsamtaler og underveisvurdering.

m5-7logo

Del dette innholdet

Legg til en kommentar

Follow us on Facebook