Kartlegging av andrespråklige elever i videregående

- Kategorier: Norsk som andrespråk

Av Helene Winsents

Når en ny andrespråklig elev kommer i klasserommet ditt, er det viktig å finne ut hvilket språknivå vedkommende befinner seg på.

Er det en elev som trenger særskilt språkopplæring, må eleven kartlegges med tanke på enkeltvedtak. Men kartlegging er også viktig for å finne ut hvilken læreplan eleven skal følge. Er dette en elev som bør følge læreplanen i grunnleggende norsk (NOR7-01), eller er det en elev som kan følge læreplanen for språklige minoriteter med kort botid i Norge (NOR9-02)?

Trinnvis oppskrift

Her er en trinnvis oppskrift på hva du kan gjøre for å kartlegge og komme i gang med undervisningen på riktig nivå:

  1.        Norsk Pluss Plasseringstest (tar 30 – 60 min)
  2.        Udirs kartleggingsmateriell (med veiledning)
  3.        Læreplan i grunnleggende norsk (NOR7-01)
  4.        Norsk Pluss VGS nivå 1, 2 eller 3 (avhengig av resultatet i plasseringstesten)

Udirs kartleggingsmateriell

Utdanningsdirektoratet sier ikke noe om hvilke kartleggingsverktøy som kan eller bør brukes for å kartlegge minoritetsspråklige eleveres norskferdigheter. Tidligere var norsklæreren pålagt å følge Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk, men det er nå kun foreslått som ett av flere kartleggingsverktøy. Fordelen med dette kartleggingsmateriellet er at det følger læreplanen i grunnleggende norsk, og kan i tillegg brukes som underveisvurdering.

Rett nivå

For en rask indikasjon på elevens nivå, er det lurt å bruke Norsk Pluss Plasseringstest. Den gir en pekepinn på elevens nivå i norskopplæringen. Dersom eleven ligger over 73 prosent på ett nivå i testen, kan vedkommende gå videre til neste nivå. Hvis ikke, bør eleven jobbe videre på det aktuelle nivået. Dersom eleven befinner seg mellom A1 og B1, bør man bruke Udirs kartleggingsmateriell for å finne ut mer om elevens nivå. Dette materiellet og Norsk Pluss VGS nivå 1, 2 og 3 følger Læreplan i grunnleggende norsk (NOR7-01).

Klar for kort botid?

Dersom eleven passerer nivå B1 på testen, kan eleven ha gode nok norskkunnskaper til å følge læreplanen for kort botid (NOR9-02). Det er det opp til læreren å avgjøre.Helene Winsents er en erfaren kursholder og lærer i norsk som andrespråk i videregående. Hun er medforfatter av det nettbaserte læremidlet NorskPluss Kort botid, og har brukt NorskPluss VGS og NorskPluss Plasseringstest med innføringsklasser på Sandnessjøen videregående skole i mange år. Skolen fikk tilgang etter at Nordland inngikk fylkesavtale i 2013.  

Del dette innholdet

Legg til en kommentar

Follow us on Facebook