Hjemmeskole i norsk B1 og B2. Hva fungerer?

- Kategorier: Norsk som andrespråk

Hjemmeundervisning

EN ANNEN ARBEIDSHVERDAG: Hvordan gi deltakerne et aktivt forhold til lærestoffet i ren nettundervisning? 

Heldigitale læremidler i kombinasjon med nettmøter

Tipsene nedenfor er skrevet av Marie Aalen, forfatter av NorskPluss B1 og Norskpluss B2. Hun jobber som lærer på Oslo voksenopplæring Rosenhof, og har brukt læremidlene i kombinasjon med videokonferansesystemet Teams. Hvis du ikke kjenner til dem fra før, kan du bla deg gjennom et kapittel fra NorskPluss B1 her:

Demokapittel

Hva kan elevene gjøre på egen hånd i læremidlene?

 1.       Lese og lytte til teksten
 •          Lytte uten å lese teksten.
 •          Lese teksten med ordforklaringer.
 •          Lytte til teksten mens de leser.
 •          Lytte til teksten, bruke pauseknappen og gjenta uten å lese.
 •          Noter seg nye ord og uttrykk, og gjerne oversette dem til eget morsmål
 •          Lære seg de nye ordene og uttrykkene.
 •          Høre på teksten en gang til.
 •          Gjenfortelle innholdet i teksten muntlig.
 1.       Gjøre interaktive oppgaver i vokabular og grammatikk – alle har fasit
 2.       Gjøre lytteoppgaver – sjekke mot tekstutskrift på sidene etter lytteopppgavene i nettressursen
 3.       Gjøre diktater
 4.       Skrive og levere tekster
 5.       Jobbe med strukturøvinger

5 måter å bruke læremidlene på i nettmøter - to klokketimer per dag

 1. Les tekstsider høyt sammen og snakk om dem
  Vi kan la elevene lese to setninger hver høyt etter tur. Da vet vi at alle er med.
  Forklar ord, still spørsmål til og svar på spørsmål fra elevene. Suppler med bilder fra nettet, og utdyp etter behov
 2. Jobb med spørsmål til teksten eller spørsmål til diskusjon i grupper/par

       Gruppene kan bestå av 2-4 elever. De kan f.eks. jobbe i 15-20 minutter

 1. Jobb med konkrete grammatikkoppgaver med forklaringer

         Vi kan gå til en konkret oppgaveside og la elevene gjøre en oppgave etter tur. Spørre dem hvorfor et visst svar er riktig eller ikke

 1. Deltakerne skriver egne eksempler i chatten

          Det er viktig å bruke språket aktivt til å produsere setninger og å sjekke om de er riktige

 1. Start annenhver dag med grammatikk og annenhver dag med tekst, slik at hovedfokus er på en ting hver dag

Resultatrapporter

Bruk resultatrapportene aktivt!

Vi kan se om og når deltakerne har vært innlogget ved å klikke på Læremidler til venstre i menyen når vi logger oss på som lærer. Det er også mulig å se hva deltakerne har gjort og hvordan de har løst oppgavene. 

 

Tipsene er skrevet av Marie Aalen. 

Del dette innholdet

Legg til en kommentar

Follow us on Facebook