Frigjør tid med NorskPluss B2

- Kategorier: Norsk som andrespråk

«Vi bruker mer tid på muntlig og mindre tid på å gjennomgå leksa enn jeg har opplevd på tilsvarende kurs tidligere», sier brasilianske Stefanie Moran.

Hun skal opp til Norskprøve B1/B2 i slutten av mai. Nå er det siste innspurt. 

Digitalisert B2-kurs på Oslo VO Rosenhof

EFFEKTIVT HJEMMEARBEID: Deltakerne på «Digitalisert B2-kurs» bruker tida på skolen til fordypning og samtale. Lærer Marie Aalen sørger for å holde dem i aktivitet. Foto: Sverre Christian Jarild.

I år har Oslo Voksenopplæring Rosenhof gjennomført «Digitalisert B2-kurs» med NorskPluss B2 som læremiddel. Alle oppgaver og tekster er samlet i nettressursen. Flere har meldt seg på kurset nettopp fordi læremidlet er digitalt. Undervisningen foregår på skolen tre dager i uka.

På trening

Aktivitetsnivået i klasserommet er høyt. Noen av deltakerne henter ipad-er fra kateteret. Andre har med egne maskiner. De fleste bruker en kombinasjon av data og kladdebok.

Lærer Marie Aalen er opptatt av at alle deltakere skal være aktive. Hele tiden. Nesten som om de er på gruppetrening på et treningssenter. Hun har selv forfattet NorskPluss B2.

«Hvordan er det å jobbe med et digitalt norskkurs?»

«Det viser seg at det gir en mer rasjonell bruk av tida. De interaktive oppgavene stimulerer til hjemmearbeid og repetisjon», sier Marie Aalen engasjert. 

Muntlig argumentasjon

Timen starter med «dagens nyhet», og en artikkel som allerede er publisert i klassens FaceBook-gruppe. 

Så står muntlig øving til norskprøven for tur. Hver elev skal komme med ett utsagn om tema som ble diskutert dagen før. Etter noen dagers arbeid med modulen "lov og rett" har deltakerne fått tak på det utfordrende vokabularet. 

«Jeg synes kausjon er urettferdig», sier Stefanie. Det har de i Brasil.

Noen elever forsvarer dødsstraff, andre argumenterer mot det. Det viktigste er at de trener seg på å komme med et standpunkt. Et par korte setninger på riktig norsk. De andre elevene lytter oppmerksomt.

Omvendt undervisning

Under leksegjennomgangen spør Marie om deltakerne har forstått grammatikkforklaringene som står over de interaktive grammatikkoppgavene. Alle følger oppmerksomt med på den interaktive tavla mens hun blar fra side til side i nettressursen. Av og til stopper hun opp:

«Hva er grammatikkregelen? Kan dere lage egne eksempler?»

Læreren trenger ikke å bruke på tid på å sjekke hvert enkelt oppgavesvar. Det har deltakerne allerede gjort hjemme. De har også øvd flere ganger på hver oppgave der de trengte det. På skolen lager de egne eksempler med den nye grammatikken de har hatt i lekse.  Underveis går hun rundt og kontrollerer setningene. Det er viktig å bruke reglene i praksis. Også lytteøvingene kan de gjøre hjemme

Dypdykk på skolen

Deltakerne gir uttrykk for at de liker arbeidsformen. Ikke minst setter de pris på at det blir mer tid til samtale, fordi mindre tid går med til leksegjennomgang. Minimum en halvtime hver dag settes av til gruppediskusjon.

«Leksa gjør jeg gjerne på mobilen, f.eks. på t-banen. På skolen går vi i dybden på ting», sier franske Tania Sandler.

Klassekamerat Rajkumar Rajangam setter pris på de klikkbare ordforklaringene i tekstene. Det gjør at han bruker mindre tid på å finne ut hva nye ord betyr. Og så lytter han til tekstene og gjentar. Det gjorde han knapt da han hadde bok med lyd-cd.

Del dette innholdet

Legg til en kommentar

Follow us on Facebook