Fortsatt populært 20 år etter

- Kategorier: Spesialpedagogikk

Språkstien var unikt i sitt slag da det kom på begynnelsen av 2000-tallet. Snart relanseres læremidlet med moderne spill.

Lær rimord med Språkstien

LÆREN OM RIM OG STAVELSER: Elevene skal skjønne forskjell på lyd og bokstav.

Det begynte for 20 år siden med en koloss av en ressursperm. Den ble laget til lærerne på en av barneskolene i Enebakk. Kunne permen flyttes over til skjermen? Det lurte Gro Jørgensen på, gründeren av det digitale forlaget Kunnskap.no, da hun i forbindelse med et kurs traff på dataansvarlig ved Ytre Enebakk skole.

Kunne det være aktuelt med et samarbeid med Kunnskap.no?

Svaret var ja, og de to lærerne Kari Jakobsen Nordhagen og Grete Aambø Redse ble dermed satt inn som ressurspersoner fra skolen. Remi Jakobsen fra Kunnskap.no gjorde oppgavene interaktive.

Resultatet ble et pionerprodukt innenfor forberedende lese- og skriveopplæring. Språkstien var født.

Rim og ord

Språkstien er et program for å jobbe med forberedende lese- og skriveopplæring. Og selv om mye har skjedd i utviklingen siden da, så er læremidlet like relevant i dag som det var den gangen, sier Grete Aambø Redse, som nå jobber ved Ryenberget skole.

Det dreier seg om å forstå hva rim og stavelser er. Og utlytting av lyder. Hvilken lyd kommer først? Sist? I midten? Hva er sammensatte ord? Hva er en setning? Hva er korte og lange ord? Hva er f.eks. lengst av tog og lokomotiv?

Grete Aambø Redse

DRIVER LESEKURS: Den erfarne læreren Grete Aambø Redse driver lesekurs og bruker mye Språkstien i opplæringen. 

Målgruppe

Språkstien er primært laget for 1. klasse og eventuelt 2. klasse.

Men det kan også være nyttig i spesialundervisning, for eldre elever som skal lære å lese og skrive, sier Redse.

Selv driver den erfarne læreren med lesekurs.

Det er et kurs for elever som henger litt etter i leseutviklingen. Jeg ser at det å ha Språkstien under huden er veldig nyttig. Elevene skal forstå stavelser, lytte ut lyder. De skal skjønne forskjell på lyd og bokstav. Det er selve grunnlaget for å lære seg å lese, sier hun.

I grupper eller i klasse

Læreren har erfaring med å bruke Språkstien både i små grupper, i hele klasser og med spes.ped-elever. Hun hjelper dem med selve innloggingen, og så jobber elevene selvstendig fra maskiner eller iPad etterpå.

- Hva er fordelen med Språkstien?

Elevene får umiddelbar tilbakemelding etter hvert som de gjør det riktig. De har en ugle med seg gjennom oppgavene. Den sier «Kjempebra!» «Utmerket!» «Er du sikker på det?» og så videre. De får responsen på øret med en gang, om det er riktig eller feil. I tillegg er det lagt inn en visuell tilbakemelding - en sirkel - der én og én sektor blir fylt med farge når svaret er rett.

Relanseres med spill

Eldre filmer i læremidlet vil snart bli byttet ut med moderne spill.

Det kommer til å bli et helt nytt produkt. Det er jo tross alt 20 år siden ressurspermen lå på lærerværelset, og vi digitaliserte oppgavene. Noen endringer har blitt gjort siden også. Læremidlet har blant annet blitt lagt over til iPad. Men dette kommer til å bli den mest omfattende revideringen av Språkstien, sier Redse.

Den nye versjonen av Språkstien kommer i løpet av 2020.

Del dette innholdet

Legg til en kommentar

Follow us on Facebook