Derfor ser de fram til leksene

- Kategorier: Matematikk

BRETTMATTE PÅ SMARTTAVLE: De jobber gjerne i mindre grupper og snakker sammen for å komme fram til rett besvarelse. For Randi Aaseth har det nye læremidlet vært en viktig ressurs til matematikkundervisningen. Foto: Arnfinn Johnsen 

For to år siden gikk lærer Randi Aaseth ved Vardal ungdomsskole i Gjøvik inn som én av flere piloter i et nytt matematikkprosjekt sammen med forlaget CyberBook:

Hvordan hjelpe elever som trenger ekstra støtte i matematikk på ungdomstrinnet?

Resultatet har blitt det nye læremidlet BrettMatte for ungdomstrinnet.

Digitalt for ungdomstrinnet

– Selve prosjektet ble veldig nyttig for oss, da vi fikk muligheten til å sette oss godt inn i noe, i tillegg til selve lærebøkene. Resultatet har blitt et nytt læremiddel som vi har fått god bruk for i skolen hos oss, og som jeg ser har vært nyttig for våre elever, forteller Randi Aaseth.

For henne og de andre lærerne i pilotprosjektet (lærere fra Røyken ungdomsskole og Skranevatnet skole har også vært med i pilotgruppen) har det vært spesielt viktig å jobbe med begreper.

– Mange sliter med å forstå begreper, og da stopper det opp. Det er viktig at elevene vet hva det spørres etter. Noen sliter med å bruke algoritmer. Ta for eksempel divisjon. Hvor er det best å starte? Det er dette som skal bli enklere med BrettMatte, sier Aaseth.

UNDERVISNING I GRUPPE : Elevene ved Vardal ungdomsskole sitter gjerne i gruppe når de skal jobbe med læremidlet. Foto: Arnfinn Johnsen 

Mindre tekst

Ifølge læreren har det vært viktig å minimere mengden tekst, ved siden av å bruke mye tid på å forklare vanskelige begreper.

– I sammensatte tekstoppgaver er det mange som sliter. Vi ser det spesielt der det kreves flere regneoperasjoner i samme oppgave.

Mindre tekst og heller flere animasjoner går som en rød tråd gjennom det nye læremidlet lærerne har vært med på å utvikle.

– Hva har vært deres rolle i prosjektet?

– Helt fra starten av har vi vært med på å gjennomgå materialet. Vi har plukket opp det vi ønsker å ha med videre, og tatt vekk det vi ikke har sett på som pedagogisk nyttig. Vi har lagt vekt på mange forklarende animasjoner, og noen steder har vi fått på plass flere oppgaver innenfor ett og samme emne, forklarer Aaseth.  

Pensum fra barnetrinn og 8.-10

Elever som trenger ekstra støtte i matematikkfaget har stått sentralt i utviklingen av læremidlet. Det har blitt lagt vekt på langsom progresjon.

– Vi har hentet pensum fra 1.-4.-trinn og pensum fra ungdomstrinnet. Denne miksen har gitt oss et læremiddel med vekt på langsom progresjon. BrettMatte har blitt et læremiddel som er tiltenkt elever som har hatt utfordringer i matematikk, sier Aaseth.

Mye fagstoff fra barnetrinnet gjør at elevene får muligheten til å repetere.

– For enkelte er for eksempel ikke gangetabellen på plass når de kommer opp på ungdomstrinnet. Kan de ikke det grunnleggende, har det lett for å stoppe opp senere, sier Aaseth.

I gruppe eller med hele klassen

Ved Vardal ungdomsskole brukes læremidlet i små grupper eller i hel klasse. Etter hvert vil BrettMatte også dekke pensum helt opp til 10. trinn, og ikke opp til 8. trinn slik som i dag.

– Da jeg hadde 8. trinn hadde jeg veldig god utbytte av Brettmatte som ekstra tillegg i undervisningen. Vi har brukt smarttavle og har hatt mange gode diskusjoner rundt tekstoppgaver i fellesskap. Det har også vært nyttig i en litt mindre gruppe jeg har jobbet med.

Videre har hun gode erfaringer med å gi ut oppgaver fra Brettmatte som lekser til noen av elevene sine.  

Lekser ga selvtillit

Randi Aaseth ble positivt overrasket da en elev begynte å mase etter mer lekser. Eleven hadde utfordringer i matematikk, men fikk etter hvert kjenne at mestringsfølelsen vokste.  

– Hun endte faktisk opp med å bruke veldig mange timer med læremidlet. Hun maste og ville at jeg skulle legge ut flere oppgaver som lekse. Det som var avgjørende for henne var at hun forsto veldig mye av de små animasjonene. Hun kunne styre veldig mye selv og hadde muligheten til å sjekke underveis, sier Aaseth.

– Slik endte hun opp med å bruke mer tid på mattefaget enn det hun ville ha gjort ellers som følge av denne nettressursen. Det syntes jeg var gøy.

Små kapitler som lekser

Læremidlet har sakte progresjon og er inndelt i små kapitler. Ettersom alle emner ikke er samlet i ett kapittel, blir det også enklere å gi ut som lekse.

– Det er hele tiden en variasjon i oppgavetypen. Jeg ser at oppgavene fenger. Animasjonene er korte, gjerne ikke mer enn ett og et halvt minutt. Siden de er såpass korte, blir det enklere for de elevene som har ekstra utfordringer i matematikk, avslutter Aaseth.

ENGASJERER: Sakte progresjon fører til at en større andel av elevene forstår og kan engasjere seg i matematikktimen. Foto: Arnfinn Johnsen 

Del dette innholdet

Legg til en kommentar

Follow us on Facebook