Ble venner med Friends

- Kategorier: Engelsk

Ytre Enebakk skole har lagt vekt på engelsken, også blant dem som strever. Resultatet har blitt læremidlet Friends fra Kunnskap.no.

HJELPER TIL: Thea Eidsvik Grønbekk (t.v.) viser Ida Ida Sørensen Selstad hvordan de skal løse oppgaven. Foto: Sverre Chr. Jarild

Skolen er ikke fremmed for å bruke digitale læremidler. De har lang erfaring med Gilbert (fra samme forlag), og de har brukt Stairs fra Cappelen Damm. Problemet var vanskelighetsgraden. Det ble rett og slett for langt opp både til Stairs og til Gilbert.

– Elevene mine hadde et for beskjedent ordforråd til å forstå mange av tekstene. Det gjorde at de ga opp, det ble kjedelig, eller som elevene selv sa: "grusomt", sier Mona Finsberg fra Yre Enebakk skole.

Be om gratis og uforpliktende prøvetilgang i 30 dager

Nytt håp

Det var i høst at skolen fikk utdelt gratislisenser for utprøving fra Kunnskap.no, på et nyere engelsk-læremiddel som skal gjøre nivådelingen mye mer effektiv: Friends.

– Vi fikk tilgang til Friends og ble raskt fornøyd. Jeg bruker læremidlet sammen med elever som går på 6. trinn. Enten en til en eller i gruppe. De syntes gjerne at Gilbert og Stairs ble for vanskelig, de fikk det ikke til. Og så begynte de med Friends og opplevde mestring ganske raskt, sier den fornøyde læreren.

IPAD: Elevene sammenligner svarerne sine. De bruker øretelefoner når de konsentrerer seg om læremidlet. Foto: Sverre Chr. Jarild

Trappetrinn

Læreren er klar over at inndelingen i Friends i utgangspunktet følger kompetansemålene fra 1.-6.-trinn. Men når hun satte elevene til å begynne å jobbe første dag, fikk femteklassingene beskjed om å begynne på nivå 1.

– Jeg kaller det trappetrinn. Trinnene setter elevene på forskjellige nivåer. Jeg ville at de skulle begynne så langt ned som mulig, sier Finsberg.

Det digitale læreverket består av små spill, oppgaver, tegnefilmer og karaoke. En rekke oppgaver der de får trent på ordforråd og å stave ordene riktig.

Tester – Well done

For Mona Finsberg er de små testene i Friends hyppig brukt for å kartlegge nivået blant elevene.

– Vi skriver dem ut og limer dem inn i boka. Jeg får elevene til å markere det de kan med grønt, og det de trenger mer trening i, med rødt. Det vekker bevissthet hos eleven.

Kanskje får de beskjed om å lytte mer til engelsk, eller de får beskjed om å jobbe mer med ordforråd.

– Jeg har også satt dem til å oversette de veiledende tilbakemeldingene de får i testene i Friends. Oversette "Well done. You know the name of the animals." De får trening i å oversette og å skrive på norsk. 

 

UMIDDELBAR RESPONS: Etter hvert kapittel får elevene umiddelbar tilbakemelding på framgangen. Foto: Sverre Chr. Jarild

– Testen speiler hva de har trent på i kapitlet. Så kommer de til meg og viser resultatet, vi forsøker å få en god dialog rundt det de har klart og det de må jobbe mer med. Det gir dem økt språklig bevissthet.

Be om gratis og uforpliktende prøvetilgang i 30 dager


Sammen med Friends

De timene elevene ikke har støtteundervisning i engelsk, får de tilbud om å være med de andre.Foreløpig brukes læremidlet mest i spes.ped. Men mange lærere ved skolen er interessert i å benytte læremidlet, og har fått et lite kurs fra Finsberg. Kanskje kan læremidlet i større grad også utnyttes blant de flinkere elevene?

– Jeg ser at Friends ville ha passet spesielt bra på småtrinnene, også siden de har iPad. Her begynner de tidlig med å prøve seg på å stave ord, på en veldig god måte. Friends hjelper dem med uttalen også.

Hvem er elevene som bruker Friends?

– Mine elever går på 6.-trinn, men de begynte allerede litt i 5. Det som kjennetegner elevgruppen, er at de alle sammen sliter med norsk. De har svake leseferdigheter i norsk og i mange andre fag. Da lærer man ikke engelsk. Det blir ekstra vanskelig for dem med alle lydene sier Finsberg og presiserer:

– De har gjerne et så svakt ordforråd at de ikke skjønner, og da kan det være vanskelig å tilpasse i den øvrige undervisningen. Men det som er fint, er at de opplever så høy grad av mestring med opplegget i Friends.

DRA OG SLIPP: I denne oppgaven skal elevene dra riktig ord til riktig plass på bildet. Foto: Sverre Chr. Jarild

Fra motløs til bedring

Læreren forteller om en gruppe elever som i lang tid har vært lite motiverte for faget, og hatt veldig motstand mot å gjøre noe.

– Jeg vil ikke si at engelsk er blitt et favorittfag for dem, men fra å ha være veldig motløse, så tror jeg at læremidlet ikke tar motet på samme måte. De skjønner at de ikke er like flinke, men de ser at de får til noe. De skjønner oppgavene, og det er motiverende i seg selv.

Må høre engelsk

En av oppgavene til læreren er å se etter hva de jobber med. For Finsberg er det viktig at elevene ikke går for fort frem, selv om de kunne klart oppgaver på et høyere nivå.

– Av og til hopper enkelte over nivåer og jobber med for eksempel 5.-trinn. Det kan de klare, men det de egentlig trenger er å høre engelsk. Det kan gå fort å gjøre ferdig enkelte moduler. For meg er det viktig at de jobber med de letteste modulene, slik at de får den følelsen: Dette klarer jeg.

Totalt ved Ytre Enebakk skole er det 72 elever på 6. trinn. Rundt 13 av disse faller inn under spes.ped-undervisninga i engelsk.

– Akkurat nå har jeg en gutt som pleide å være veldig demotivert. Han er begynt med Friends og har det veldig bra nå.

Be om gratis og uforpliktende prøvetilgang i 30 dager

Del dette innholdet

Legg til en kommentar

Follow us on Facebook