– Vi får mer tid til å veilede

- Kategorier: Matematikk

Trara skole i Fredrikstad satset på læremidler fra Kunnskap.no. Det har gitt lærerne mer tid.    


HJELPER TIL: Lærer Per Arne Wilhelmsen får god tid til å veilede elevene. Her sammen med elevene Hussein og Eron. Foto: Sverre Christian Jarild

For ett år siden tok barneskolen i Fredrikstad i bruk Fagpakke 1-7 fra Kunnskap.no. Resultatet har blitt at lærerne nå kan bruke store deler av undervisningen til å følge opp elevene.

– Vi ønsker å flytte fokus fra drift til læring. Ikke bare på drift av skole, fravær og elevsaker, sier lærer og undervisningsinspektør Per-Arne Wilhelmsen.

Han begynte på skolen for vel to år siden, og sto i bresjen for å få skolen til å kjøpe inn læremidler fra Kunnskap.no.

Be om uforpliktende utprøving på BrettMatte

90 prosent av timen til veiledning

Elevene har tilgang til datarom eller bærbar PC. Det beste er å besøke datarommet, da står PC-ene klar. Det er elevene som styrer mye av sin egen læring.

– Jeg er opptatt av å ikke snakke for mye. Jeg viser dem målene, så går jeg rundt. Etter at vi begynte med læremidler fra Kunnskap.no, ser vi at opptil 90 prosent av timene går til veiledning, sier Wilhelmsen.


VEILEDER: Lærer Per Arne Wilhelmsen hjelper Nadria med å finne oppgaver på Kunnskap.no. Foto: Sverre Christian Jarild Matematikk etter tema

Ifølge Wilhelmsen er noe av det positive med læremidlene at det er lett å finne fram til riktig tema.

– Læremidlet BrettMatte treffer elevene på ulike nivå. Du får både lyd og bilde og konkretiseringsoppgavene er veldig gode. Når du går inn på et tema ser elevene tydelig hva de skal lære.

Han viser til oppgaver i f. eks brøk. Når eleven klikker seg inn i kapitlet, står det tydelig hva de skal lære og elevene blir henvist til undertema. Han syns temaene i BrettMatte er mange og relevante.

– Her har du mye stoff om måling, og du finner informasjon om de fire regneartene.

- Elevene får raskt tilbakemelding på om de har gjort riktig eller feil. Vi flytter fokuset litt bort fra tavleundervisningen og får brukt mer av tiden til å veilede.


Lekser

Han plukker ofte ut oppgaver fra læremidlene og gir elevene lekser.

– Vi ser at mange foreldre opp til 6.-7. ikke klarer å hjelpe barna sine. Men i BrettMatte får de tilgang til videoer som forklarer. De får tilgang til både bilde og tekst.

I tillegg til BrettMatte, som passer fint for elever på 6.-7.-trinn, samt for de flinke på 5.-trinn, bruker Trara skole «Jeg kan regne» for elever som trenger å jobbe litt ekstra med matematikken.

– BrettMatte er et veldig fint læremiddel i matematikk. Jeg håper det kommer enda flere oppgaver framover, sier Wilhelmsen.


FÅR DET TIL: Alexander har alt rett på oppgavene i BrettMatte. Foto: Sverre Christian Jarild

Rektor fornøyd

Rektor ved Trara skole har fått flere tilbakemeldinger fra lærerne etter at de begynte å implementere læremidlene fra Kunnskap.no.

– Jeg har fått tilbakemeldinger i plenum, men også direkte fra lærere som har kommet til meg. Det som går igjen er at dette er et godt hjelpemiddel. Lærerne har tilgang til gode ressurser og undervisningsmateriell som gjør det lettere enn før å tilpasse undervisningen, påpeker Morten Johnsen, rektor ved Trara skole.

Han viser blant annet til at de av og til har måttet slå sammen tre små klasser til to.

– Da er det lærere som har gitt tilbakemelding om at Kunnskap.no har vært et godt hjelpemiddel for å nå elevene i klassen.


TILBAKEMELDINGER: Rektor Morten Johnsen får positive tilbakemeldinger fra lærere som er i gang med Fagpakke 1-7 fra Kunnskap.no. Oppgavebank

Flere lærere bruker Kunnskap.no konsekvent for å sy sammen oppgaver til elevene, og lærerne har nå tilgang til en stor oppgavebank.

Det var i utgangspunktet Per Arne Wilhelmsen som ivret for at skolen skulle ta i bruk Kunnskap.no.

– Jeg skjønner veldig godt hvorfor. Lærerne er fornøyde og de har fått mer tid til veiledning, sier rektor Johnsen.


TO OG TO: Nadria og Narin sitter sammen to og to og hjelper hverandre med oppgaver. Lærer Rune Larsen i bakgrunnen. Foto: Sverre Christian Jarild

Del dette innholdet

Legg til en kommentar

Follow us on Facebook