- Jeg forstår det, lærer!

- Kategorier: Norsk som andrespråk

Selv etter en intensiv arbeidsøkt med NorskPluss Ungdom, sitter elevene klistret til skjermene. Noen helt nyankomne. Andre har vært i velkomstklassen i flere måneder. Har de glemt at det er pause?

MÅLRETTET NORSKOPPLÆRING: Mottakslærerne på Haugerud bruker NorskPluss Ungdom nettressurs for å sikre seg at elevene har basisferdigheter i norsk. Foto: Sverre Christian Jarild.

Støtter seg til læreverket

Haugerud skole ligger i en drabantby i Oslo preget av høyblokker og lavblokker fra midten av 60-tallet. Skolen har i flere år hatt velkomstklasser for ungdom.

Læreverket NorskPluss Ungdom har vært i bruk fra starten av.

-  Vi liker måten det er bygd opp på. Det er ryddig, dekker kompetansemålene og har en god progresjon, sier lærer Monica Ruud Larsen.

Hun og kollega Cecilie Biørnstad har ansvaret for norskopplæringen. De benytter både nett- og tilhørende bokressurser. Som regel ligger elevene foran i bøkene. Nettressursen brukes for å sjekke at elevene har fått med seg lærestoffet og til repetisjon.

Aktive lærere på data

Aktivitetsnivået i dataøkten er høyt. Elevene arbeider konsentrert med hver sin bærbare pc. Etter en stund rekker flere av dem hendene i været.

-7, 4, 3, 10…

De oppgir nummeret på kapitlet de nettopp har fullført. Det er tydelig at dette er en arbeidsform de er kjent med.     

Lærerne gir korte tilbakemeldinger tilpasset hver elev basert på rapporter i nettressursen. De kan enkelt se hva elevene har jobbet med, og hvordan oppgavene er løst.

-  I starten jobbet vi mindre systematisk med nettressursen. Nå går vi inn i hver enkelt oppgave. Hvis det er noe eleven ikke har forstått i et kapittel, forklarer vi der og da. Det gjør ting mye enklere, sier Monica Ruud Larsen. 

Enkeltoppgaver eller hele kapitler gjøres på nytt om nødvendig. Gjerne flere ganger.  

UNDERVEISVURDERING SATT I SYSTEM: Monica Ruud Larsen i samtale med en elev som nettopp har fullført et kapittel. Foto: Sverre Christian Jarild.

Det kommer ikke av seg selv

Av og til avbrytes stillheten i klasserommet av små jubelscener. Lærerne bidrar til den gode stemningen, oppmuntrer og jubler med. En av elevene blir blank i øynene når hun endelige får det til.  Hun har gjort samme kapittel om igjen flere ganger. Nå er det plutselig verdt alt slitet. Hun er sprekkeferdig av stolthet:

-  Jeg forstår det, lærer! Jeg forstår det!

Lærerne insisterer på at elevene ikke får gå videre før de kan fagstoffet. I starten av skoleåret er det mye motstand blant elevene. Etter hvert forstår de at repetisjon må til. De synes de lærer mye av arbeidsformen.

To timer per uke

Mottakslærerne setter normalt sett av to timer til arbeid med nettressursen i uka.  Som regel i forbindelse med delingstimer i matematikk og engelsk.

Når vi besøker Haugerud skole, har elevene musikk før økta med NorskPluss Ungdom. Etter å ha sunget «Vi tenner våre lykter» og sett Snekker Andersen, gjenstår forberedelser til juleprøven. Lærer Cecilie frykter for konsentrasjonen hvis elevene ikke snart løsriver seg fra skjermene.

- Alle må ut og lufte seg. 

_ _ _ 

Monica og Cecilies tips til lærere som skal bruke NorskPluss Ungdom nettressurs:

  • Ikke la elevene jobbe med nettressursen uten at arbeidet følges opp.
  • Sjekk resultatet etter hvert kapittel.
  • Forklar at alle må gjøre oppgaver og kapitler flere ganger, og at man lærer av egne feil.
  • Minn elevene på å lese oppgaven, forklaringene og eksemplene. Mange sorterer det automatisk vekk, nesten som støy, og fokuserer bare på oppgaven.

Del dette innholdet

Legg til en kommentar

Follow us on Facebook